Division 1

Saudi Arabia

Bahrain

Australia

Imola

France

Great Britain

Singapore

Austria

Belgium

Azerbaijan

Mexico

Brazil